AeroTrain Corp.
Yarın için BUGÜN çalışın!

Hava Taşıtı Motoru Eğitim Seti

Hava taşıtı motor eğitim setleri, enerji santrali bakım eğitimi için uygulamalı eğitim ortamı sağlar. Eğitime katılan kişiler yalnızca türbin ve pistonlu motorların fiziksel karakteristiklerini ve çalışma prensiplerini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda da FAA veya EASA Kısım 147 mevzuatı uyarınca çeşitli uygulamalı görevleri gerçekleştirebilirler.

Bu eğitim setleri, FAA veya EASA gereklilikleri uyarınca öğretilmesi gereken tüm konuları kapsayan opsiyonel ve kapsamlı Bilgisayar Tabanlı Eğitim (CBT) yazılımı ile desteklenebilirler.