AeroTrain Corp.
Yarın için BUGÜN çalışın!
Aygıt İniş Sistemi Eğitim Seti Model AT-24

Model AT-24 Aygıt İniş Sistemi (ILS) Eğitim Seti, hava taşıtı montajı için onaylanmış gerçek ve faal ekipman üzerinde ilk elden eğitim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ekipman, hava taşıtı ILS alıcı ünitesi (İşaretçi, Konumlandırıcı ve Süzülüş Eğimi), NAV/VOR/GS göstergesi, işaret göstergesi, işaret anteni, NAV ve Süzülüş Eğimi antenine sahip bir mobil iş istasyonu üzerine monte edilir. Tüm üniteleri birbirine bağlamak için hava taşıtında kullanıma uygun elektrikli korumaya sahip kablolar, teller, konektörler ve donanım tertibatları kullanılır. Tüm üniteler kolaylıkla sökülebilir. İş istasyonu, ILS alıcı ekipmanı üzerinde tezgah testi yapılabilmesi için iki test paneli konsoluna sahiptir.

Eğitim seti Konumlandırıcı, Süzülüş eğimi ve VOR sapmalarını yansıtan çok sayıda sinyali simüle eden el tipi rampa test cihazı ile birlikte tedarik edilir. Test cihazı aynı zaman dış, orta ve iç işaretçileri de test eder.

Aviyonik Eğitmenleri Model AT-24 kullanarak öğrencilere ILS üniteleri takma, sökme ve test etme konusunda etkin eğitim verebilirler. Öğrenciler sistem hakkında uygun miktarda bilgi sahibi olur ve ILS arızalarına nasıl sorun giderme uygulayabileceklerini de öğrenirler.

Özellikler:

  • Sağlam kasterlere sahip dayanıklı çelik iskelet
  • Aksesuar muhafaza çekmeceleri ve kabini
  • Aviyonik test panelleri Honeywell (Bendix-King) ILS Alıcılar
  • NAV/LOC/GS Göstergesi
  • Voltaj ve akım ölçere sahip Güç Kaynağı

Belgeler:

  • Teknik Referans Kılavuzları
  • Öğrenci Kılavuzu
  • Kablo şeması

Bilgisayar Tabanlı Eğitim (CBT):

Model AT-24, ücretsiz olarak, ilgili başlıkları ele alan CBT ile tedarik edilir.

Bağlanabilirlik:

Model AT-20, AT-21, AT-22, AT-23 ve AT-24 ürünlerimiz, eğitim özelliklerini hava taşıtı kokpiti içerisindeki çeşitli aviyonik ekipmanların IFR uçuşu için nasıl entegre edildiklerini öğretecek şekilde geliştirmek için birbirlerine bağlanabilirler.

VOR/LOC/GS Alıcı Teknik Özellikleri:

Tümleşik 40 kanallı Süzülüş eğimi alıcısına sahip 200 kanallı navigasyon alıcısı. Hem aktif hem de bekleme frekansları için frekans aktarım tuşu ile değiştirilebilecek anlık gösterim. Tümüyle katı hal sistem dijital frekans birleştirici kullanır.