AeroTrain Corp.
Yarın için BUGÜN çalışın!
Hava Taşıtı HSI Sistemi Eğitim Seti Model AT-10

Tüm modern askeri ve ticari hava taşıtları daha verimli kokpit kaynak kullanımı sağlamak için pilota birleştirilmiş gösterim sağlamak adına Yatay Durum Göstergesi (HSI) ile donatılmıştır. Model AT-10 Hava Taşıtı HSI Sistem Eğitim Seti, hava taşıtı montajı için onaylanmış gerçek ve faal ekipman üzerinde ilk elden eğitim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ekipman; Çapraz bağlamalı Yönelimsel Jiro, Flaks Vanası, Yardımcı Aksesuar ve kurulum kitlerine sahip Yatay Durum Göstergesi içeren mobil bir iş istasyonuna monte edilir. Hava taşıtında kullanım kalitesinde elektrik korumalı kablolar, teller, konektörler ve donanım tertibatları monte edilmiştir. Tüm ara bağlantılar hava taşıtında kullanıma uygun kalitede elektrik korumalı kablo, tel, konektör ve donanımlardan oluşur. İş istasyonu, HSI Sistem ekipmanının test edilmesi için test paneli konsoluna sahiptir.

Aviyonik Eğitmenleri Model AT-10 kullanarak öğrencilere tüm Yatay Durum Göstergesi (HSI) sistemini takma, sökme ve test etme konusunda etkin eğitim verebilirler. Öğrenciler konu hakkında uygun miktarda bilgi sahibi olur ve ekipmana nasıl sorun giderme uygulayabileceklerini öğrenirler.

Bağlanabilirlik:

Model AT-10, eğitim özelliklerini hava taşıtı kokpiti içerisindeki çeşitli aviyonik ekipmanlarla entegrasyon konusunu kapsayacak şekilde geliştirmek için Model AT- 20, AT-21, AT-22 ve AT-23 ürünlerimizle entegre edilebilir. Bu eşsiz özellik diğer aviyonik eğitim seti üreticilerinin ürünlerinde mevcut değildir. Sistem, uygun arayüzler, kontrol ünitesi ve sembol oluşturucu eklenerek EFIS ekranı içerecek şekilde yükseltilebilir.

İşlevsel Teknik Özellikler:

KI-525A Resimli Navigasyon Göstergesi, KG-102A Yönelimsel Jiro, KMT-112 Manyetik Azimut Verici ve KA-51A/B Yardımcı Aksesuar'dan oluşan uzak montajlı pusula sistemi. KI-525A yatay navigasyon durumu ile ilgili resimli gösterim sağlamanın yanı sıra rota ve istikamet verisi seçimi için manuel kontroller de sağlar. Otomatik pilot veya uçuş yöneticisi, VOR alıcıları ve ek pusula yükleri için çıkış da sağlar.
VOR/LOC, GPS, Loran veya RNAV'dan alınan Manyetik İstikamet ve rota bilgisi KI-525A üzerinde birleştirilir
KI-525A, ILS yaklaşımı sırasında salt görüntülenebilir durumda olan çift kayma eğimi işaretçileri içerir
KA-51B, manuel yardımcı belirleme imkanı sunan seçilebilir "yardımcı jiro" veya "bağımsız jiro" modları sağlar.

Özellikler:

 • Dayanıklı, çelik iskelet, Sağlam kasterlere sahip dikey panel
 • Ahşap raf
 • Aksesuar muhafaza çantası
 • Yüksekliği ayarlanabilir ekipman panelleri
 • Yüksekliği ayarlanabilir test paneli
 • Honeywell KCS55A ile gelen Aviyonik paneli
 • Voltaj ve akım ölçerler, güç kablosuna sahip Güç Kaynağı
 • Kurulum ve montaj kiti

Belgeler:

 • Teknik Referans Kılavuzları
 • Öğrenci Kılavuzu
 • Kablo şeması

Bilgisayar Tabanlı Eğitim:

 • Model AT-10, ücretsiz olarak, ilgili başlıkları ele alan CBT ile tedarik edilir.