AeroTrain Corp.
Yarın için BUGÜN çalışın!
Hava Taşıtı ADI ve HSI Sistemi Eğitim Seti Model AT-11

Tüm modern askeri ve ticari hava taşıtları, otomatik uçuş kontrolü için otomatik pilotlar ve pilota navigasyon bilgilerinin sunulması için Yatay Durum Göstergesi (HSI) ile donatılmıştır. Durum Yön Göstergesi (ADI), hava taşıtının doğrusal ve yunuslama durumlarının ve komut hatalarının okunması kolay ve birleştirilmiş şekilde gösterilmesini sağlar. Yatay Durum Göstergesi (HSI), daha verimli kokpit kaynak yönetimi için pilota birleştirilmiş bir gösterim sunar. HSI ve ADI, tüm modern ticari hava taşıtlarında bulunur. Model AT-11 Hava Taşıtı AHRS ve HSI Sistemi Eğitim Seti, hava taşıtı montajı için onaylanmış gerçek ve faal ekipman üzerinde uygulamalı eğitim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ekipman; çapraz bağlamalı Yönelimsel Jiro, Flaks Vanası, Yardımcı Aksesuar, ADI ve sisteme gereken diğer tüm sinyalleri üretecek bir simülatör kutusu bulunan Yatay Durum Göstergesi içeren mobil bir iş istasyonuna monte edilir. Tüm kablo tesisatı, öğrencilerin elektrik sinyallerini ölçüp izlemelerini ve eğitmenden kaynaklanan arızaları gidermelerini sağlamak için terminal şeritleri ile yönlendirilmiştir. Hava taşıtı kalitesine uygun elektrik tesisatı, kabloları, konektörleri ve kablo düzenekleri monte edilmiştir. Tüm ara bağlantılar hava taşıtında kullanıma uygun kalitede elektrik korumalı kablo, tel, konektör ve donanımlardan oluşur. İş istasyonu, HSI Sistem ekipmanının test edilmesi için bir test paneli konsolu içerir.

Aviyonik Eğitmenleri, Model AT-11'i kullanarak öğrencilere eksiksiz bir ADI ve HSI sisteminin takılması, sökülmesi ve test edilmesini etkin bir şekilde öğretebilirler. Öğrenciler konuyu kavrar ve ekipmandaki sorunları nasıl gidereceklerini öğrenirler. Eğitim seti, yönelimsel ve dikey jiroların gösterilmesi konusunda bir öğretim aracı görevi de görür.

İşlev Açıklaması:

Resimli Navigasyon Göstergesi, Uzaktan Yönelimsel Jiro, Manyetik Azimut Verici, simüle edilmiş NAV sinyali ünitesi ve Yardımcı Aksesuar'dan oluşan uzak montajlı pusula sistemi. ADI sistemi, vakum tahrikli durum jiroları ve simüle edilmiş otomatik pilot sapma sinyali ünitesinden oluşur. HSI, yatay navigasyon durumunun resimli gösteriminin yanı sıra rota ve istikamet verisi seçimi için manuel kontroller de sağlar. HSI, otomatik pilot veya uçuş yöneticisi, VOR alıcıları ve ek pusula yükleri için çıkış da sağlar. VOR/LOC ve GPS'ten alınan Manyetik İstikamet ve rota bilgisi HSI üzerinde birleştirilir. ILS yaklaşımı sırasında görüntülenebilir durumda olan çift kayma eğimi işaretçileri içerir.

Bilgisayar Tabanlı Eğitim:

Model AT-11, ücretsiz olarak, ilgili başlıkları ele alan CBT ile tedarik edilir.

Özellikler:

  • Monte edilmiş üniteler gerçek hava taşıtı ekipmanlarıdır
  • Sağlam kasterlere sahip dayanıklı metal iskelet
  • Kontrol Bağlantısı ile çalışan doğrusallık, yunuslama ve sapma simülasyonu
  • AT-01 ve APT-04 içeren ara yüz
  • CBT dahildir
  • Arıza giriş modülü
  • Simüle edilmiş NAV girişleri